"Tot hier en niet verder" De gemeentesecretaris van Baarn, de heer J. Wiegel beet op donderdag 16 november 2000 de spits af op de informatieavond van de gemeente Baarn. Op deze avond werden de burgers voorgelicht over de aankomende Burgerdebatten. Wiegel: - Al het "materiaal" afkomstig uit "Panorama 2015 Baarn"…...