Het Gewest Eemland betrekt de stichting 'Behoud de Eemvallei' in het project 'Visie buitengebied Eem & Vallei'. Het Gewest Eemland laat een visie opstellen voor haar buitengebied. Het doel hiervan is om te komen tot concrete integrale plannen en projecten die aansluiten bij de kenmerken en mogelijkheden van het gebied…...