De stichting Behoud de Eemvallei en de vereniging Vogelwacht Utrecht hebben gezamenlijk een officiële zienswijze bij de gemeente Amersfoort ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Turnhal en Golfbaan Hoogland-West. De complete, 28 pagina’s tellende, zienswijze gaat in op de negatieve kanten van dit plan....