Het alsmaar groeiende Amersfoort slokte de laatste tientallen jaren veel agrarische buitengebieden op. Die werden volgebouwd en onze leefomgeving versteende waardoor er ook steeds minder natuur overbleef. Nu is het unieke en waardevolle agrarische Hoogland-West aan de beurt om te verdwijnen....