De stichting 'Behoud de Eemvallei' en de Soester vereniging 'Vrij Polderland' hebben besloten om bezwaar te maken tegen ingediende aanvraag voor een golfterrein bij de Grote Melm te Soest. De heer G. Floor, voorzitter van de golfvereniging 'Soestduinen' heeft een plan voor een nieuwe golfbaan bij de Grote Melm te…...