Sinds 1994 komt in de Nederlandse wateren de uit Noord-Amerika afkomstige waterplant, de 'Grote waternavel' voor. De plant boekt plaatselijk vaak massaal terreinwinst waardoor hij voor ernstige problemen kan zorgen. De watergangen raken volledig verstopt waardoor de lokale flora wordt verdrongen. De waterplant komt sinds een paar jaar ook in…...