Sinds enige dagen loopt er een kudde Kempische heideschapen over 16 ½ km dijk langs de Eem in Eemnes. De 200 grazers zijn door het Waterschap Vallei & Eem ingehuurd. Overdag begeleidt een herder met zijn bordercollies de kudde. De schapen kunnen uitstekend worden ingezet voor landschapsbeheer. Het begrazen door…...