De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ is in de persoon van zijn voorzitter J. Hoogerheijde vertegenwoordigd in de adviesgroep Milieu Effect Rapportage (MER) ‘Veiligheid Zuidelijke Randmeren’. De werkgroep is samengesteld door het bestuur van het Waterschap Vallei & Eem en wordt geleid de heer Ir. P.G. Neijenhuis van de afdeling Waterkering…...