De stichting 'Behoud de Eemvallei' heeft de Inspectie Ruimtelijke Ordening West te Haarlem die o.a. toezicht houdt op de Ruimtelijke Ordeningsaspecten in de Provincie Utrecht, op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond de bij de Provincie Utrecht ingediende aanvraag voor 'een verklaring van geen bezwaar' voor de hoge bedrijfsschoorsteen…...