In het voorjaar van 2000 is de gemeente Baarn gestart met de ontwikkeling van een integraal toekomstperspectief voor Baarn. Dit is uitgemond in de visie die in juni 2000 is vastgesteld door de gemeenteraad. In de visie is een beeld geschetst van de situatie die de gemeente graag aantreft in…...