Gemeente Baarn heeft het conceptprogramma 'Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing' (ISV) voor 1 juli 2000 bij de provincie Utrecht aangeboden zodat Baarn in aanmerking komt voor 2,5 miljoen gulden. Het concept-programma bevat een hoofdstuk "Kader en Visie", waarin de toekomstvisie op Baarn, zoals deze door de gemeenteraad op 28 juni 2000 is…...