Zelfs vandaag de dag kunt u nog aan het landschap zien hoe 1000 jaar geleden de Eemlandse polders (Eemvallei) zijn ontgonnen. Prof. Jelle Vervloet van de ‘Wageningen Universiteit’ en auteur van het boek ‘Eemland in verandering’ weet er alles van. Op woensdag 17 september zal hij op de Eemlandhoeve een…...