De stichting Landschapsfonds Eem en Vallei is actief in Eemland en een deel van de Gelderse Vallei. In 2003 werd deze stichting opgericht en haar doel is om de natuur en cultuurlandschap voor burgers aantrekkelijk te maken. Het fonds financiert initiatieven die bijdragen aan natuur en landschap en aan een…...