Het bestuur van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ wenst u een voorspoedig 2004 toe. Het stichtingsbestuur zal zich dit jaar o.a tot doel stelllen om plaatsing van windturbines in de Eemvallei te voorkomen en haar wens is dan ook dat de provincie Utrecht dit plan uit het Ontwerp-Streekplan zal schrappen....