De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ was zeer verbaasd over de onlangs gepresenteerde Nota ‘Ruimte’ die grote gevolgen kan hebben voor de leefomgeving van mens en dier en voor de groene ruimte. Zorgelijk is dat het Kabinet heeft besloten dat er niet meer ingesproken mag worden door organisaties en/of belanghebbenden. Echter…...