De stichting reageerde vastberaden op de Planologische Kernbeslissing van 5e Nota Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van VROM. Dit zijn de plannen over hoe ons land er de komende jaren zal gaan uitzien. Onze inspraakreactie kunt u lezen in het nieuws van 13 april 2001 met als titel Inspraak op…...