Op 20 juli 2000 stuurden wij onderstaande brief naar B en W van de gemeente Amersfoort omdat zij plannen maken om aan de rivier de Eem (in de Eemvallei) woningen te bouwen. "Onlangs kwamen wij in het bezit van bovengenoemde nota. Wij zijn voornemens uw uitgangspunten en conclusies te toetsen…...