De stichting "Behoud de Eemvallei" schreef een prijsvraag uit om een nieuwe naam voor het Baarnse "Onland" - weide en natuur gebied te bedenken. Er waren 55 inzenders die 81 namen inbrachten. Een onafhankelijke jury bestaande uit mevrouw C. van der Waal (bewoonster Eemdal-Zuid) en de heren M. van Buiten…...