De Stichting Behoud de Eemvallei heeft met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West bij het college van B&W Amersfoort een zienswijze ingediend. Zij is tegen verdere verstening van dit gebied. Hier is geen plaats voor nieuwe landgoederen, omdat daardoor het open gebied van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland zal worden aangetast....