Op 15 mei 2000 vroegen wij per brief aan B en W van de gemeente Baarn om de dialooggesprekken over het stuk "conceptvisie Panorama 2015 Baarn" van de opinionleaders openbaar te maken. De burgemeester had eerder in de Baarnsche Courant van 28 april aangegeven dat zij moeite had met het…...