Komend najaar start het waterschap Vallei & Eem een proef met aangepast slootonderhoud, bedoeld om de natuurwaarden in en langs sloten in het Eemland te vergroten. Het waterschap stimuleert al enkele jaren een natuurvriendelijk onderhoud van slootkanten om zo bloemrijke slootkanten te creëren maar tot nu toe was dit aangepaste…...