De provincie Utrecht organiseerde op donderdag 26 april in haar Provinciehuis, een informatieavond over Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) waarin het ruimtelijk beleid van de Provincie Utrecht voor periode 2013-2028 zal worden vastgelegd. Het was klantvriendelijk opgezet, afzonderlijk waren alle thema's op laptops te zien en mondeling werd alles toegelicht. Ook…...