Gemeenteraadsleden uit alle Gewest-gemeenten zullen, overeenkomstig de wens van het dagelijkse bestuur, eerder worden betrokken bij lopende regionale projecten. De Visie buitengebied van Eem & Vallei had de primeur. In het kader van deze visie gingen circa 50 raadsleden samen de autobus in voor een rondrit door het Eemlandse buitengebied…...