Het plan van aanpak voor de door de Eemvallei stromende rivier de Eem is door Geduputeerde Staten van Utrecht vastgesteld. Het vaarwegbeheer, recreatie, natuur en landschap en cultuurhistorie moeten op elkaar worden afgestemd. Het plan dat de komende 10 jaar zal worden uitgevoerd omvat ook de aanleg van faunapassages en…...