Rugstreeppadden danken hun naam aan de gele streep die over hun rug loopt. Meestal zijn ze overdag niet actief. De dieren verblijven dan in holletjes, bijv. in verlaten muizengangen. In de avondschemering worden ze weer actief en gaan op zoek naar voedsel, vooral spinnen en vliegen. Tijdens de paartijd -van…...