De provincie Utrecht legde onlangs het "Ontwerp Derde partiële herziening streekplan provincie Utrecht" ter inzage. Met deze herziening wordt een planologische regeling getroffen voor het zogenaamde "Ruimte voor Ruimtebeleid" in het oostelijk deel van de provincie Utrecht, dus ook voor alle Eemvallei-gemeenten. De herziening maakt (onder bepaalde voorwaarden) de bouw…...