De Provincie Utrecht heeft ruim 400 schriftelijke reacties op haar Startnotitie 'Milieu Effect Rapportage' (MER) ontvangen, waaronder een uitgebreide van de stichting 'Behoud de Eemvallei'. Dit alles heeft te maken met de voorgestelde locaties voor 12 torenhoge windturbines (122-137 m) in de Eemvallei die daar natuurlijk nooit mogen verschijnen omdat…...