De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ diende enige tijd geleden Bedenkingen (bezwaren) tegen het Ontwerp-streekplan 2005-2015 in. Het vervolg van de procedure was dat de stichting vandaag in het provinciehuis van Utrecht met de Statencommissie ‘Ruimte en Groen’ daarover van gedachten wisselde. De stichting is namelijk van mening dat de aanleg…...