De 'Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening' van minister Pronk geeft aan dat ons land 300 à 400 vierkante kilometer land nodig heeft voor uitbreiding om woningen te bouwen. Rob Wiegers, de bekende ballonvaarder uit Soest sprak kortgeleden met een Ruimtelijke Ordening-expert, terwijl hij met een grote luchtballon boven Nederland zweefde: "Stoppen…...