Nu binnenkort de koeien weer op stal worden gezet en de weiden leeg raken, leek het ons gepast een stukje over deze veestapel te publiceren. Het werd geschreven door ir F.C. van der Schans en drs W.J. van der Weiden, werkzaam bij het Centrum voor Landbouw en Milieu te Utrecht…...