Waterschap Vallei & Eem

Vergaderen met Waterschap Vallei & Eem over dijkverbeteringsplan werpt zijn vruchten af

Leden van het Extern Adviesgroepoverleg brainstormden de afgelopen jaren met het Waterschap Vallei & Eem over het gigantische project voor dijkversterkingen langs de Eem en Zuidelijke Randmeren. Ook de stichting Behoud de Eemvallei was in deze groep vertegenwoordigd....

Read more

Straks hopelijk nog meer natuur in Eemvallei door tips van publiek

De stichting Behoud de Eemvallei sprak kortgeleden in Eemnes met Richard Sierat en Carina Otte van het Waterschap Vallei & Eem. Onderwerp van gesprek was de Uitwerking Gedragscode Flora- en Faunawet voor het Waterschap Vallei & Eem dat door het bureau Viridis voor het Waterschap een paar jaar geleden werd…...

Read more

Waterschap werkt aan veilige dijken

In Baarn en Eemnes worden de regionale dijken ten westen van de Eem de komende maanden door het Waterschap Vallei & Eem hersteld. Ze zijn nu plaatselijk onvoldoende veilig en moeten daarom enige tientallen centimeters worden verhoogd. De werkzaamheden zullen tot eind juni duren....

Read more