Het aantal weidevogels zoals de kievit, veldleeuwerik en geelgors is sinds 1980 met 30% afgenomen. Dat maakten de gezamenlijke Europese Vogelbeschermingsorganisaties op een symposium in Berlijn bekend. Grote boosdoener is volgens ‘Bird Life International’ de intensieve landbouw. Het leefgbied van de weidevogels is hierdoor ernstig verstoord....