Je laat je slaapkamer toch ook niet door een ander inrichten? Dus je provincie ook niet! Met deze slogan wil de provincie Utrecht alle inwoners attent maken op de ter inzage legging van het Ontwerp-Streekplan van de provincie Utrecht en het MER, grootschalige locaties windenergie (windturbines). MER staat voor Milieu…...