Op de locatie Bunschoten/Amersfoort langs de A1 waar het Utrechtse provinciebestuur torenhoge windturbines heeft gepland is sprake van een zeer rijk vogelleven. Dit bewijst wel deze op 3 september genomen foto van bivakkerende kieviten waarvan er daar duizenden zijn te zien. Deze vogelsoort heeft het elders in Nederland moeilijk maar…...