Er komen geen windturbines in de Eemvallei. Nu gaan ook de provinciale CDA-fractie en zelfs de GroenLinks-fractie tegen de door gedeputeerde staten voorgestelde grootschalige windturbinelocatie langs de Rijksweg A1 bij Baarn/Eemnes stemmen. Er is daardoor voldoende politieke steun om binnenkort tegen dit plan uit het ‘Ontwerp-Streekplan 2005-2015’ te stemmen. De…...