De vrijwillige weidevogelbescherming werkgroep 'De Wulp' IVN Eemland zag ondanks de MKZ-crisis toch nog kans om 1000 nesten te beschermen. Er waren bijzondere broedgevallen van de pijlstaarteend en de witoogeend. Tevens werd er een koppeltje van 10 zeldzame koningskwartels waargenomen die waarschijnlijk waren uitgebroed op de koninklijke graslanden van het…...