De Stichting Behoud de Eemvallei heeft een inspraakreactie ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van Baarn.

 

B&W had dat (overloop) parkeerterrein waar het nodige over te doen was geweest, toch in het ‘Voorontwerp Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ opgenomen. Er bleek dus een giftige adder onder het gras te zitten. Zie daarvoor de SBDE-inspraakreactie, klik op:Inspraakreactie Stichting Behoud de Eemvallei 15okt 2020 inzake Voorontwerp Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

 

Maar er waren nog meer zaken waarmee SBDE het niet eens is met het Voorontwerp en die zaken afkeurt.