Woensdag 16 december 2020 hebben de 5 Utrechtse natuurorganisaties de vergaderende Provinciale Statenleden opgeroepen om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) krachtig te beschermen, klik hier. Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht, de Natuur en Milieufederatie Utrecht en IVN deden dat met een filmpje, klik hier. Ze waarschuwen dat het nieuwe provinciale beleid de natuur mogelijk niet voldoende gaat beschermen. De Stichting Behoud de Eemvallei is het 100% eens met deze oproep.

Als één van de zeven belangrijkste bedreigingen van het NNN wordt woningbouw en recreatie/evenementen op Landgoed Paleis Soestdijk genoemd.