Nieuws

Bescherm het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de provincie Utrecht en het bedreigde Landgoed Paleis Soestdijk

Woensdag 16 december 2020 hebben de 5 Utrechtse natuurorganisaties de vergaderende Provinciale Statenleden opgeroepen om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) krachtig te beschermen, klik hier. Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht, de Natuur en Milieufederatie Utrecht en IVN deden dat met een filmpje, klik hier. Ze waarschuwen dat het nieuwe provinciale…...

Read more

Hoop op een goed 2021 en bedankt voor …..

Het afgelopen jaar was een jaar waarin we diverse keren zaken voor elkaar kregen waardoor de Eemvallei werd gespaard. Je kunt dit lezen bij  het Nieuws-item.  In 2021 zullen er veel bedreigingen op de Eemvallei afkomen. We zijn ervan op de hoogte en de Stichting Behoud de Eemvallei zal deze…...

Read more

Grootste wildlife-crime van dit moment. Red ook de glasaaltjes in de Eemvallei, teken de petitie

In 2018 werden 350.000 jonge glasaaltjes (baby-palingen) in de Eem uitgezet, klik hier. Ze waren in Frankrijk gevangen omdat glasaaltjes vanaf zee nog amper de Nederlandse binnenwateren konden bereiken Ze moesten uitgroeien tot volwassen palingen. En zoals je zult begrijpen, dat was een nood-ingreep. Nu 2 jaar later vragen wij…...

Read more

Dringend beroep op Bunschoter gemeenteraad vanwege plan Kronkels-Zuid dat Natuur zal vernietigen

SBDE heeft op 10 december 2020 aan de gemeenteraad van Bunschoten onderstaande email gestuurd: Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) vraagt uw aandacht voor het volgende. De gemeente Bunschoten heeft een plan voor een nieuw bedrijventerrein, de Kronkels-Zuid (foto). Dit plan zal ernstige negatieve effecten op de…...

Read more

Beroep digitale reclamemast langs A1 in Eemvallei ongegrond

Het snelwegreclamebedrijf ‘Interbest’ wilde een 28m hoge reclamemast (met 2 beeldschermen van 9x12m) langs de Rijksweg A1 aan de rand van de Eemvallei neerzetten. Maar dit bedrijf verloor de strijd met de Baarnse gemeenteraad omdat een meerderheid geen reclamemast wilde. ‘Interbest’ werd daarna overgenomen door ‘Ocean Outdoor Nederland BV’. De…...

Read more

Geen nieuwe boerderij voor hobbyboer André van Dorresteijn. Soester gemeenteraad met een overduidelijk NEE

Duidelijker kan de uitslag na stemming van Soester gemeenteraad over het plan voor een nieuwe grote boerderij van André van Dorresteijn aan de Peter van den Breemerweg niet zijn. Na jarenlang getouwtrek en discussies veegde de gemeenteraad donderdag 26 november 2020 uiteindelijk het plan voor de bouw van een nieuwe…...

Read more

Inspraak VVP en SBDE raadsvergadering Soest mbt bouwplan hobbyboer Van Dorresteijn

Robert van Motman (rechter foto), voorzitter van de Vereniging Vrij Polderland sprak mede namens de Stichting Behoud de Eemvallei op 19 november 2020 in bij de Soester gemeenteraad. Aan de orde was de behandeling van ‘Weigeren aanvraag /vaststellen Bestemmingsplan en verkenning naar vestigingsmogelijkheden nieuw agrarisch bedrijf Peter van den Breemerweg…...

Read more

Baanbrekende Zienswijze SBDE op Ontwerp Omgevingsvisie provincie Utrecht

SBDE heeft oog voor de Natuur èn voor deel-oplossing voor het energie-vraagstuk in de SBDE-zienswijze op Ontwerp Omgevingsvisie Provincie Utrecht. SBDE tegen windturbines en zonnevelden en tegen het pretpark-plan Paleis Soestdijk en de bouw van 10 illegale flat-appartementen in het Natuur Netwerk Nederland.  De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft…...

Read more

Vogelradar weken actief aan Anna Louwenweg in de Eemvallei

In een weiland langs de Anna Louwenweg, in het Eemnesser deel van de Eemvallei staat al zo’n 3 weken een vogelradar van fabrikant Robin Radar Systems (RRS) opgesteld (foto). Deze vogelradar test daar op deze bijzonder geschikte locatie namens fabrikant RRS op het vlieggedrag van vogels en brengt deze in…...

Read more

SBDE dient inspraakreactie mbt het Voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk in

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft 15 oktober 2020 via haar advocaten een inspraakreactie ingediend bij het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Baarn. B&W bleek een (overloop)parkeerterrein (foto) waar al het nodige over te doen was geweest, toch in het ‘Voorontwerp Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ (hierna: Voorontwerp genoemd)…...

Read more

SBDE sprak donderdag 2 juli in voor gemeenteraad tegen plannen landgoed paleis Soestdijk

inspraak voor gemeenteraad baarn door stichting behoud de eemvallei donderdag 2 juli 2020 tegen het voorontwerpbestemmingsplan landgoed paleis soestdijk...

Read more

In Baarn en Soest 2500 flyers bezorgd tegen Voorontwerpbestemmingsplan Landgoed paleis Soestdijk

Verspreiding flyers in Baarn en Soest tegen de plannen paleis en landgoed Soestdijk (voorontwerpbestemmingsplan paleis en landgoed Soestdijk)....

Read more