Wetenschapper drs. Hofman onderzoekt Eemvallei

Allereerst wil het bestuur van de stichting 'Behoud de Eemvallei' Matthijs Hofman van harte gelukwensen met het behalen van zijn doctorandusgraad in de sociaal-geografie. Matthijs studeerde aan de Universiteit van Utrecht af op de onderzoeksregio, de Eemvallei. De stichting is vooral hem, maar ook zijn begeleiders de professoren drs. J.…...

Read more

Regels voor Stiltegebieden in Eemvallei ontbreken

Op het grondgebied van de provincie Utrecht komen meetstations om geluidsoverlast van vliegtuigen te meten. Deze meetpunten moeten het bewijs leveren dat de uitbreiding van Schiphol meer hinder oplevert, ook in gebieden die niet tot de directe Schiphol-omgeving worden gerekend....

Read more

Werk mee op de Natuurwerkdag in de Eemvallei

Op zaterdag 1 november 2003 vindt de Natuurwerkdag voor de derde keer plaats. Op meer dan 150 locaties in Nederland kunnen duizenden liefhebbers van natuur en landschap actief aan de slag. Voor de Eemvallei kunt u zich aanmelden bij de werkgroep Flora & Fauna Hoogland-West, Oudeweg 6, 3828 PG Hoogland.…...

Read more

Eemlandse dijken kunnen tegen stootje

De afgelopen tijd heeft de droogte de dijken en andere waterkeringen in Soest, Baarn, Bunschoten en Eemnes geen kwaad gedaan, aldus het waterschap Vallei & Eem. In Eemland waar de polders toch rijk aan veengrond zijn, zijn daarentegen de dijken niet van veen, maar van klei en zand. In de…...

Read more

Blauwe schichten in Eemerwaard

Sinds een tijdje zorgt een ijsvogeltje voor een mooi schouwspel in een van de sloten van de Eemerwaard te Baarn. Hangend aan een tak wacht hij tot er en visje van zijn gading voorbij zwemt, waarna hij zich in het nog lauwe water laat plonsen... met een schrille piep schiet…...

Read more

Nederland op kop met natuurbescherming

De Europese Commissie heeft in met de Nederlandse bijdrage van 141 Habitatrichtlijngebieden aan Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Nederland is hiermee volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het eerste land in de Europese Unie dat zijn bijdrage hieraan heeft afgerond. Natura 2000 heeft als doel…...

Read more