Verstoorde grutto’s laten zich weer luid horen in de Eemerwaard

Woensdag 13 mei 2009 werd het broedseizoen in de Eemerwaard wreed verstoord. Tientallen kieviten en grutto’s werden in de grasmaaier van een boer vermalen. Vandaag, dinsdag 26 mei 2009 verscheen de boer wederom met nog een man in de Eemerwaard. Gezien hun wijze van zoeken waren zij kennelijk bezig weidevogels…...

Read more

Stichting reageert afwijzend op plan voor bebouwing Eemvallei in Soester Ontwerp Structuurvisie

De stichting Behoud de Eemvallei heeft een inspraakbrief naar B&W Soest gestuurd over de Ontwerp-Structuurvisie 2009. Eerder verzekerde B&W Soest nog dat de Eempolder (Eemvallei) als bouwlocatie onbespreekbaar was....

Read more

Tientallen jonge kieviten en grutto’s vermalen door grasmaaiende boer

De stichting Behoud de Eemvallei is verbijsterd over wat zich op woensdag 13 mei 2009 rond 11.30 uur in de Eemerwaard afspeelde. Een boer maaide tijdens het broedseizoen het gras waarbij tientallen jonge kieviten en grutto’s door de scherpe messen van zijn grasmaaimachine werden vermalen....

Read more