De Stichting Behoud de Eemvallei is ontsteld dat de gemeente Bunschoten het mooie landschap geweld wil aandoen door uitbreiding van het Bunschoter bedrijvenpark. Het plan staat in het Voorontwerpbestemmingsplan Haarbrug-Zuid. Dat plan is echt dramatisch, zowel voor de unieke vogelstand o.a. zeldzame Wilde Zwanen die vanuit Rusland hier komen overwinteren,…...