Melkkoe hoort in de wei thuis en niet in de stal

Nu binnenkort de koeien weer op stal worden gezet en de weiden leeg raken, leek het ons gepast een stukje over deze veestapel te publiceren. Het werd geschreven door ir F.C. van der Schans en drs W.J. van der Weiden, werkzaam bij het Centrum voor Landbouw en Milieu te Utrecht…...

Read more

In gesprek met Waterschap Vallei en Eem

Op uitnodiging had de stichting "Behoud de Eemvallei" op dinsdag 26 september 2000 met het Waterschap Vallei en Eem, een gesprek over de toekomst en zienswijze van het Waterschap over de Eemvallei....

Read more

Groen Links doet haar groene naam eer aan. Nu meerderheid gemeenteraad tegen locatie Zeldert

Nu al tekent zich een meerderheid in de gemeenteraad van Amersfoort af, die zich tegen de vestiging van het nieuwe ziekenhuis Eemland in de polder Zeldert uitspreekt. Dat concludeert 'Fietsen rond Amersfoort' uit de e-mail die zij op 22 september ontving van fractievoorzitter David Mol van 'Groen Links'. Hoewel deze…...

Read more

Schriftelijke bedenkingen tegen het “Ontwerp Derde partiële streekplan van de Provincie Utrecht”, het zogenaamde Ruimte voor Ruimtebeleid

De provincie Utrecht legde onlangs het "Ontwerp Derde partiële herziening streekplan provincie Utrecht" ter inzage. Met deze herziening wordt een planologische regeling getroffen voor het zogenaamde "Ruimte voor Ruimtebeleid" in het oostelijk deel van de provincie Utrecht, dus ook voor alle Eemvallei-gemeenten. De herziening maakt (onder bepaalde voorwaarden) de bouw…...

Read more

Stichting bij Radio M

Het bestuurslid Kees Koolmees van de stichting "Behoud de Eemvallei" was op 18 september 2000 in het praatprogramma "De Stem van M" van de radio- zender "Radio M" . Het programma werd opgenomen in het Amersfoortse theatercafé 'De Lieve Vrouw'. Door programmaker Edwin Driessen werden kritische vragen gesteld over de…...

Read more

Ook natuurgebied Onland is een retentiegebied Zee, rivieren en plensbuiten zorgen voor natte voeten van miljoenen

Op 31 augustus 2000 ontving staatssecretaris Monique de Vries (Verkeer en Waterstaat) uit handen van een speciale "Commissie Waterbeheer 21e eeuw" een zeer opmerkelijk rapport. Deze commissie deelde harde klappen uit aan de overheden van hoog tot laag. De Vries: "Wij zijn de laatste jaren met onze rug naar het…...

Read more