Stichting vindt slootdempingen in plangebied golfbaan onacceptabel

De stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft bij Gedeputeerde Staten van Utrecht een zienswijze ingediend op de ontwerp-beschikking om zeven sloten te dempen in het plangebied voor de golfbaan in Hoogland-West. De ontwerp-beschikking betreft een ontheffing van de Landschapsverordening Provincie Utrecht....

Read more

Ganzen kunnen weer opgelucht ademhalen

De Raad van State (RvS) heeft de uitspraak van de Rechtbank Utrecht waarbij het vergassen van grauwe ganzen, Canadese ganzen en brandganzen wordt verboden, bevestigd. De Stichting Faunabescherming had bezwaar aangetekend tegen de ontheffing die de provincie Utrecht hiervoor had verleend en wordt nu grotendeels in het gelijk gesteld....

Read more

Ontgronding plangebied golfbaan Hoogland-West vindt geen doorgang

De stichting Behoud de Eemvallei is in beroep gegaan bij de Raad van State (RvS) tegen de Ontgrondingsvergunning die Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht hebben verleend ten behoeve van de aanleg van de golfbaan in Hoogland-West. Daarnaast heeft de Stichting bij de RvS een voorlopige voorziening aangevraagd. Als gevolg daarvan…...

Read more