De Eemsche Korenmolen

Nostalgisch willen we in het Molenjaar 2007 naar het verleden terugblikken. Een van de molens in de Eemvallei was toen de Eemsche Korenmolen die begin 16e eeuw aan de Eem in een weiland in Baarn is gebouwd. Voor oostelijk Baarn werd daar het graan gemaald....

Read more

Met nieuwe Eemvallei-boeken de feestdagen in

Wat ziet u en wat roert u in de polders? Die vraag veroorzaakte een stortvloed van ingestuurde korte verhalen waarvan er meer dan 50 werden geselecteerd voor het nieuwe boek ‘Ons Arkemheen Eemland, verliefd op een levend landschap’....

Read more

Uitbreiding fotografenbestand stichting

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ heeft een nieuwe fotograaf verwelkomd, waarmee het aantal fotografen op drie is gekomen....

Read more