De nieuwe naam voor Onland: Eemerwaard

De stichting "Behoud de Eemvallei" schreef een prijsvraag uit om een nieuwe naam voor het Baarnse "Onland" - weide en natuur gebied te bedenken. Er waren 55 inzenders die 81 namen inbrachten. Een onafhankelijke jury bestaande uit mevrouw C. van der Waal (bewoonster Eemdal-Zuid) en de heren M. van Buiten…...

Read more

Gedicht 2

Het gedicht van Baarnaar A.W. Hooijer over de nieuwe naam van Onland....

Read more

Plan voor cultuurhistorische en recreatieve fietsroute van de Rijn naar het Eemmeer

Op uitnodiging van de PvdA -Statenfractie van Utrecht was het bestuur van de stichting "Behoud de Eemvallei" in de gemeente Leusden bij de presentatie om een fietsroute te realiseren tussen de Rijn en het Eemmeer, aanwezig. Daardoor kan de historie van deze drie eeuwen oude verdedigingslinie waarlangs de fietsroute gaat…...

Read more

Weide- en natuurgebied Onland geen uitbreidingslocatie

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten het Onland weide- en natuurgebied (door de naamswijziging thans "Eemerwaard" geheten) met rust te laten. Hoewel B. en W. pas na de schriftelijke inspraakreacties hun definitieve standpunt bepalen, hebben zij het polderlandschap niet als uitbreidingslocatie in het conceptprogramma "Panorama 2015" opgenomen. Het…...

Read more

Start inspraakprocedure conceptprogramma “Panorama 2015”

In het voorjaar van 2000 is de gemeente Baarn gestart met de ontwikkeling van een integraal toekomstperspectief voor Baarn. Dit is uitgemond in de visie die in juni 2000 is vastgesteld door de gemeenteraad. In de visie is een beeld geschetst van de situatie die de gemeente graag aantreft in…...

Read more

Het bestuur wenst u …

Het afgelopen jaar was een bemoedigend jaar voor de stichting "Behoud de Eemvallei". Velen van onze donateurs, waaronder u, hebben laten zien dat we op ze kunnen rekenen in de strijd tegen de aantastingen van de Eemvallei. Uw steun betekent een duidelijk signaal in de richting van de overheden om…...

Read more