Paaswandeling door Hoogland-West

De Flora- en Fauna groep Hoogland-West organiseert een paaswandeling door Hoogland-West. Deze wordt gehouden ter gelegenheid van het uitbrengen van de nieuwe folder ‘De Landschapspad Bomenroute‘....

Read more

Grutto’s en kieviten in de Zwarte Noord

Een paar honderd meter voor het dorpje Eemdijk ligt tussen de dijkweg en de Eem, het kleine natuurgebied de Zwarte Noord. Het is met een verhoogd waterpeil ingericht om het voor bepaalde vogelsoorten aantrekkelijk te maken zoals o.a. voor de boven de Zwarte Noord baltsende kieviten. Onder invloed van het…...

Read more

Wandelend met Natuurmonumenten Eemland ontdekken

Eemland (Eemvallei) is bekend om haar uitgestrektheid en vele weidevogels. Tijdens de wandelexcursie 'Landschapslezen' ga je op zondag 1 april 2012 met een gids het gebied in. De gids leert je het landschap te 'lezen' zodat je met een andere 'bril' naar de polder Eemland gaat kijken. Op zondag 15…...

Read more

Ontgronding plangebied golfbaan Hoogland West ligt voorlopig nog stil

De voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) deed vrijdag 9 maart 2012 uitspraak over de vraag of de door Gedeputeerde Staten van Utrecht (GS) verleende vergunning voor het ontgronden van het plangebied voor de golfbaan in Hoogland-West geschorst diende te blijven. De stichting Behoud de…...

Read more