Asfaltcentrale Hogenbirk heeft geen naverbrandingsinstallatie

De stichting 'Behoud de Eemvallei' beschikt over het bewijs dat bij de asfaltcentrale 'Hogenbirk' te Eemnes geen adequate naverbrandingsinstallatie aanwezig is terwijl de gemeente Eemnes dit wel beweerde. De Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn door de stichting ingelicht. De stichting vraagt zich daarom af of er…...

Read more

Ruimtelijke effecten op beleid uitgelicht

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben hun verslag 'Ruimtelijk Beleid 2000' gepresenteerd. Hiermee wordt verantwoording afgelegd aan Provinciale Staten voor het gevoerde ruimtelijke beleid. Het verslag geeft op hoofdlijnen de ruimtelijke effecten weer en gaat in op enkele aandachtspunten. Een van die punten is dat door schaalvergroting van maatschappelijke vraagstukken en…...

Read more

Verhoging en verzwaring dijken Eem en Randmeren

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft het ontwerpbeheersplan Waterkeringen vastgesteld. Het wordt binnenkort voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van het waterschap die het plan daarna zal vaststellen. In het noorden van het beheersgebied beschermen dijken het gebied tegen water uit de Randmeren en de Eem....

Read more

Ontdek de Eem(vallei) per fietsboot

Over de Eem, de blauwe ader van de Eemvallei, vaart tegenwoordig dagelijks een fietsboot met de naam 'MobyDick2'. Er zijn diverse opstapplaatsen waar u, met of zonder fiets, aan of van boord kunt gaan. Zo kunt u een eigen route samenstellen. Aan boord kunt u vanaf het zonnedek genieten van…...

Read more

Concept toekomstbeeld buitengebied Eem & Vallei

Het Gewest Eemland betrekt de stichting 'Behoud de Eemvallei' in het project 'Visie buitengebied Eem & Vallei'. Het Gewest Eemland laat een visie opstellen voor haar buitengebied. Het doel hiervan is om te komen tot concrete integrale plannen en projecten die aansluiten bij de kenmerken en mogelijkheden van het gebied…...

Read more

Beheersvisie rivier de Eem

Op uitnodiging van de Provincie Utrecht nam de stichting 'Behoud de Eemvallei' in Amersfoortse 'De Observant' deel aan een workshop die door de adviseur 'Omgevingskwaliteit' drs. L.A. van Hulten werd begeleid. Deze werd gehouden als startpunt voor het project 'Beheersvisie rivier de Eem'. Tijdens de workshop werd ge├»nventariseerd welke onderwerpen…...

Read more

Stichting “Behoud de Eemvallei” fel tegen wijziging bestemmingsplan

De gemeente Baarn wil het bestemmingsplan van de voormalige camping Bestevaer wijzigen. De gemeente Baarn is er van uitgegaan dat deze grond een recreatieve bestemming had. De gemeente heeft plannen om op dit prachtige terrein een recreatieve voorziening voor de oudere jongeren aan te leggen. Het bestemmingsplan geeft duidelijk aan…...

Read more