Geen bebouwing “Eemerwaard” en GroenLinks zet misverstand recht

Het aan de rivier de Eem liggende 'Eemerwaard' blijft een natuur- en weidegebied. Het wordt niet opgeofferd aan woningbouw. Over dit prachtige gebied nam de Baarnse gemeenteraad op woensdag 21 februari 2001 het definitieve besluit: "De Eemerwaard blijft onbebouwd". Het is glashelder dat dit gebied op heel veel sympathie in…...

Read more

Politieke meerderheid tegen haalbaarheidsonderzoek woningbouw “Eemerwaard”. GroenLinks houdt haar eigen verkiezingsprogramma niet in de gaten

Het Ruimtegebruik in Baarn voor de komende jaren kwam in het Baarnse gemeentehuis tijdens de openbare behandeling van de raadscommissievergadering van 7 februari 2001 aan de orde. Het 'Programma 2001-2005 van het Panorama 2015 Baarn' werd onder voorzitterschap van de wethouder W.J. Lieberwerth behandeld. Ook de "Eemerwaard' en het terrein…...

Read more

Provincie Utrecht wil meer windenergie maar niet in de open en ruimtelijke Eemvallei. Toekomstige windparken in zee kunnen aan landelijke elektriciteitsbehoefte voorzien

In het gemeentehuis van Soest vond onlangs een symposium plaats over mogelijkheden voor het opwekken van meer windenergie in de provincie Utrecht. Het symposium was een initiatief van de gemeente Soest, de provincie Utrecht en de REMU. In haar inleiding ging oud-minister van VROM, mevrouw De Boer in op de…...

Read more

Nieuw streekplan provincie Utrecht in voorbereiding

Bij de provincie Utrecht zijn de eerste voorbereidingen gestart voor een nieuw streekplan. In maart van dit jaar komt het provinciebestuur met een startnotitie. In deze notitie staan de trends, de actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor de inhoud van het nieuwe streekplan. Ook wordt beschreven hoe het proces…...

Read more

Ecologische verbindingszones

Ecologische verbindingszones zijn routes waar dieren maar ook planten gebruik van kunnen maken om van het ene natuurgebied naar het andere te kunnen komen. In verband hiermee daarmee gaat het waterschap Vallei & Eem de watergangen natuurvriendelijker onderhouden en hierlangs natuurvriendelijke oevers, vistrappen, beplanting en poelen voor kikkers en salamanders…...

Read more