Kerstwens 2011 en Nieuwjaarswens 2012

Onze Kerst- en nieuwjaarswens voor u met een terugblik op 2011 en een toekomstblik op 2012...

Read more

Zienswijze Stichting vormt aanleiding voor B&W van Amersfoort ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West aan te passen

Afgelopen juli diende onze adviseur mr. Jasper M. Neefe namens de Stichting bij burgemeester & wethouders van Amersfoort een zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West in. Op diverse punten is dit ontwerpbestemmingsplan nu aangepast....

Read more

Stichting tegen nieuwe Wet Natuur van staatssecretaris Henk Bleker

De Regering wil de Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en Boswet vervangen door één wet, de Wet Natuur. Maar de gevolgen van de nieuwe wet zullen slecht uitpakken omdat 80 dier- en 100 plantensoorten hun beschermde status gaan verliezen....

Read more